گالری تصاویر

بخش دوم صفحه اصلی، ویژگی‌ها

نشانی

نشانی

نشانی  ما  :  بلوار  مرجان،  انتهای  مرجان  ۹،  مجوعه  مارینا،  کافه  باسمارین

تلفن

تلفن

این  تلفن  ماست
09353198004
،  بهتره  قبلش  رزرو  کنید

لینک موقعیت

لینک موقعیت

این  لینک  موقعیت  مکانی  ماست،  روش  بزنید

داستان ما از کجا شروع شد؟

دیدیم  تو  کیش  یه  جا  که  راحت  کنار  دریا  بشینی  لذت  ببری  خالیه،  ما  هم  باسمارین  رو  زدیم.